Az Covebo adatvédelmi nyilatkozata

Az Covebo felel valamennyi jelöltje, ideiglenes munkavállalója, bérszámfejtő munkatársa, külföldi munkatársa, munkavállalója, vállalkozója, valamint a megbízók, beszállítók és weboldal-látogatók adatainak védelméért, és tiszteletben is tartja azokat. Mi gondoskodunk az ön személyes információinak bizalmas kezeléséről, és adatvédelmi Irányelveinknek megfelelően védjük őket, ily módon megszolgálva belénk helyezett bizalmát.

Do you prefer to read in English? Please see our privacy statement in English.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban elmagyarázzuk önnek, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk és rögzítünk, illetve mikor és milyen célból. Világossá tesszük továbbá, hogy kinek adjuk át és kivel dolgoztatjuk fel az ön adatait. Érthetően leírjuk az ön jogait és kötelezettségeit, és hogy ezekkel kapcsolatban hová fordulhat. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat.

Ezek vagyunk mi

Az Covebo Group egy több európai vállalatból álló holding társaság, amely nap mint nap keményen dolgozik azon, hogy az embereket álláshoz juttassa. Munkaerőt, embereket és vállalkozókat közvetítünk, toborzunk és válogatunk, valamint megpróbáljuk minden nap a legjobb szolgáltatást biztosítani jelöltjeink, ideiglenes munkavállalóink, munkatársaink, vállalkozóink és megbízóink számára.

Az Covebo Group és valamennyi kapcsolt vállalkozása számos különféle szolgáltatást kínál és hajt végre (a jelen adatvédelmi nyilatkozat végén megtalálható a kapcsolt vállalkozások listáját). Az Covebo Group székhelyének címe: Nijkerk, Ambachtsstraat 13, 3861 RH Hollandia, a kereskedelmi kamara nyilvántartásában 63558939 számon szerepel.

Ezzel foglalkozunk

Olyan személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel, amelyek szükségesek a szolgáltatásaink biztosításához. Az adatokat önként rendelkezésre bocsáthatja, néhány adat gyűjtésére és kezelésére azonban jogszabály kötelez minket. Az adatokat azért használjuk, hogy javítsuk a szolgáltatásainkat, gondoskodjunk arról, hogy szolgáltatásunk a lehető legjobban teljesítse az ön kívánságait és elvárásait, valamint hogy eleget tehessünk megbízóink, beszállítóink vagy más harmadik személyek elvárásainak vagy feléjük fennálló kötelezettségeinek.

Milyen adatokat gyűjtünk öntől

Abban a pillanatban, amikor ön megérkezik hozzánk, mi szinte azonnal adatokat gyűjtünk öntől. Ennek az lehet az oka, hogy ön meglátogatja a weboldalunkat, feliratkozik, kapcsolatba lép az egyik telephelyünkkel, vagy akár személyesen meglátogat minket. Az is előfordulhat, hogy megtaláljuk az ön adatait egy nyilvános honlapon, amelyből kitűnhet, hogy önt érdekelheti valamelyik szolgáltatásunk.

Weboldal felkeresése

Ha ön ellátogat az egyik weboldalunkra, akkor közvetlenül kezelhetjük az ön adatait. Feldolgozzuk az ön IP-címét, tartózkodási helyét, és regisztráljuk a weboldalon tett látogatását, valamint az eléréséi útvonalat. Ezt a weboldalunk és használatának optimalizálása és javítása érdekében tesszük. Ezzel az a célunk, hogy jobban megfelelhessünk az ön elvárásainak, és leegyszerűsítsük a weboldal használatát. Nem kezelünk semmilyen személyes adatot. További információért lásd a sütik használatával kapcsolatos szabályzatot.

Feliratkozás

Ön többféleképpen is feliratkozhat hozzánk. Erre weboldalaink egyikén, illetve vagy telefonon vagy az irodánkban, személyesen van lehetőség. Weboldalaink, ahol ön közvetlenül is feliratkozhat hozzánk:

A saját weboldalainkon kívül álláshirdető oldalakon is elhelyezünk álláshirdetéseket. Amikor ön reagál valamelyik álláshirdetésünkre, akkor mi feldolgozzuk az ön adatait.

A feliratkozáskor az alábbi adatokat dolgozzuk fel:

 • név, cím, lakóhely;
 • elérhetőségi információk, azaz e-mail cím és telefonszám;
 • születési adatok, életkor és nem;
 • szakmai tapasztalat és önéletrajz (CV);
 • fényképek és/vagy videók;
 • képzések, gyakornoki tapasztalatok és tanfolyamok;
 • értékelő űrlapok és az esetleges tesztek vagy értékelések eredményei;
 • rendelkezésre állási adatok;
 • mobilitási adatok, például saját közlekedési eszköz megléte és jogosítvány típusa;
 • egyéb értékes információk annak megítéléséhez, hogy melyik feladathoz vagy céghez illik ön a legjobban.

Munkavégzés a Covebonál

Amikor ön dolgozni kezd nálunk, akkor a következő adatait kezeljük:

 • további személyes adatok, úgymint állampolgárság, BSN-szám, személyazonosító igazolvány száma és esetleges munkavállalási engedély;
 • a pontos bérszámfejtéshez szükséges adatok;
 • kifizetésekre vonatkozó adatok;
 • egyéb kérdések, úgymint szabadságolások és távollétek regisztrációi;
 • egyéb, a személyi adminisztrációhoz vagy HR-ügyintézéséhez szükséges adatok, úgymint vészhelyzetben hívható számok, családi állapot, család összetétele a nyugdíj szempontjából;
 • ha a feladatkör ellátásához vagy az önt foglalkoztató cég számára szükséges, akkor különleges személyes adatokat is kezelhetünk, például az erkölcsi bizonyítványt vagy orvosi igazolást. Ilyen esetben önt mindig tájékoztatjuk erről.

Ügyfelek, megbízók vagy más üzleti partnerek

Ha ön kapcsolattartó személy ügyfelek, megbízók vagy más üzleti partnerek esetében, akkor az alábbi adatait dolgozzuk fel:

 • név;
 • elérhetőségek, úgymint e-mail és/vagy telefonszám (lehetőleg üzleti adatok);
 • üzleti adatok, például kereskedelmi kamarai nyilvántartás, adószám, fizetési adatok és egyéb, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges adatok.

Ezt tesszük az ön adataival

Az ön adatait arra használjuk fel, hogy munkaügyi és HR-szolgáltatásainkat fel tudjuk kínálni önnek. Ezek közé tartozik a toborzás és kiválasztás, a közvetítés, kiközvetítés, kölcsönzés, bérszámfejtés, munkabér nyilvántartás, HR-ügyek, személyes támogatás és fejlődés.

Az adatkezelés célja:

 • tájékoztatni önt szolgáltatásunkról vagy a humán erőforrással kapcsolatos kérdésekről, amelyek érdekelhetik Önt. A tájékoztatás magában foglalhat hírleveleket és e-maileket, amelyek többek között álláslehetőségeket vagy munkaügyi információkat tartalmazhatnak. Ehhez szükségünk van az ön kifejezett hozzájárulására, amely megtalálható a portálon (opt-in);
 • meghívni önt összejövetelekre, eseményekre, vagy hasonló rendezvényekre;
 • segíteni önnek a kapcsolatfelvételben, ha például kérdéseket szeretne feltenni a weboldalunkon keresztül, vagy más egyéb módon;
 • összekapcsolni önt nyitott álláslehetőségekkel, amelyekre jelölteket keresünk (matching), és amelyek a lehető legjobban megfelelnek az ön elvárásainak, követelményeinek és kapacitásainak;
 • annak értékelésére, hogy ön vállalatunkon belül, illetve egy megbízónknál alkalmas jelölt lehet-e egy nyitott pozícióra;
 • szolgáltatásunk optimalizálása és javítása céljából;
 • hogy proaktív módon bemutathassuk önt megbízóink vagy partnercégeink egyikének, ahol ön hozzáadott értéket képviselhet és/vagy a kapacitás és rendelkezésre állás szempontjából megfelelő lehet;
 • ideiglenes vagy fix munkához vagy (amennyiben ön egyéni vállalkozó) megbízáshoz közvetíteni önt;
 • a munkabár adminisztráció megfelelő végrehajtása, valamint a bérelszámolások feldolgozása, a munkabár kifizetése, illetve az adók, nyugdíjjárulékok és egyebek levonása;
 • kötelezettségeink teljesítése szerződések, azaz az önnel kötött munkaszerződés, illetve egyéni vállalkozó esetén a megbízási szerződés végrehajtása során;
 • kapcsolattartás önnel az elérhetőségével, a munka ütemezésével és felkínálásával, illetve más, a munkához kapcsolódó egyéb dolgokkal kapcsolatban;
 • bérelt autók használata és esetleges üzemanyag költségek visszatérítése, útiköltség-térítés, esetleges közlekedési bírságok feldolgozása;
 • személyzeti- és teljesítményértékelések végrehajtása és feldolgozása, valamint az ezekhez kapcsolódó fejlesztési és képzési lehetőségek vizsgálata;
 • megfelelő biztosítások kötése, úgymint többek között alapértelmezett biztosítások, felelősségbiztosítás és baleset-biztosítások;
 • javaslattételek önnek, amelyekből önnek előnye származhat, például cégek, amelyekkel kollektív szerződéseket kötöttünk, ön pedig szintén profitálhat ezekből a megállapodásokból;
 • vállalati elégedettségi és/vagy szolgáltatási felmérések végzése;
 • támogatni önt munkahelyi távollét esetén, segíteni önnek a visszatérés során, és ennek utánkövetése;
 • szervezetünk ellátása menedzsment információkkal, melyek célja a cég vezetésének optimalizálása, javítása, és ezzel együtt szolgáltatásunk és vállalatunk javítása is.

Külföldről érkezők

Ha ön külföldről érkezett, hogy nekünk dolgozzon, akkor a fentieken kívül további szolgáltatásokat is nyújthatunk önnek, amelyek érdekében kezeljük az ön adatait. Ilyen esetben az alábbiak miatt történik adatkezelés:

 • a Hollandiába utazás megszervezése;
 • megfelelő szállás biztosítása Hollandiában;
 • tájékoztatni önt Hollandia kultúrájáról, és az itt érvényes jogszabályokról;
 • biztosításokat felkínálni és kötni önnek, beleértve a kötelező járulékok, pl. egészségügyi biztosítás, felelősségbiztosítás és balesetbiztosítás be- és kijelentését és levonását;
 • szállítóeszköz biztosítása a hollandiai szálláshely és a munkavégzés helye közötti utazáshoz.

Kinek adjuk ki az ön adatait

Az ön adatait bizalmasan és megfelelő körültekintéssel kezeljük. Szolgáltatásaink nyújtása érdekében az ön adatait láthatóvá tesszük munkavállalóink számára. Biztosítjuk önt, hogy adataihoz a munkavállalók csak akkor férhetnek hozzá, ha ez fontos a tevékenységük végzéséhez, valamint azért, hogy szolgáltatásainkat elvégezhessük az ön számára, illetve hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeinket teljesíthessük.

Az ön adatai másoknak történő kiadását a lehető legkisebb, illetve a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő mértékűre csökkentjük.
A munka kiközvetítése során az ön adatait megosztjuk az érintett megbízókkal és/vagy cégekkel, akikről/amelyekről úgy gondoljuk, hogy a számukra ön hozzáadott értéket képvisel.

Ha ön a mi szervezeteinknek, vagy valamelyik megbízónk megbízásából végez munkát, akkor törvényben foglalt kötelezettségek hárulnak ránk a szerződés feltételeinek betartása és a bérelszámolás teljesítése során. Ezért az ön adatait kiadjuk az alábbi szervezetek vagy hatóságok számára: adóhatóság, nyugdíjpénztárak és (ha alkalmazható) végrehajtást kérők.

Távollét és az azzal járó segítségnyújtás esetén bevonjuk az egészségügyi és biztonsági szolgálatot és (ha alkalmazható) egy foglalkozás-egészségügyi orvost. Az utánkövetésre és támogatásra vonatkozó jogi kötelezettségre tekintettel azon adatokat fogjuk kiadni, amelyek fontosak az utánkövetés és támogatás szempontjából. Szükség esetén adatait továbbítjuk az UWV-nek (Társadalombiztosítási végrehajtó intézet), például abban az esetben, ha ön a távolléte alatt megszünteti a munkaviszonyát.

Annak érdekében, hogy szervezetként teljesíthessük kötelezettségeinket, valamint felügyelhessük és biztosíthassuk a szervezetünk által nyújtott minőséget, rendszeres ellenőrzéseket végeztetünk akkreditált auditáló intézmények és könyvvizsgálók által. Ezen ellenőrzések érdekében az ön adatait is kiadjuk, de kizárólag a minőség biztosítása és a cégünk vezetésének magas szinten tartása céljából.

Ha ön külföldről érkezett, és egyéb szolgáltatásokat kínálunk és biztosítunk önnek, akkor az ön adatait harmadik félnek is kiadjuk. Erre kizárólag az ön számára biztosított kiegészítő szolgáltatásaink érdekében kerül sor, amelyekhez ön kifejezetten hozzájárulását adta. Ilyen szolgáltatás a szállás, biztosítások és közlekedési eszköz biztosítása az ön számára.

A személyes támogatás, tanfolyamok és/vagy képzések formájában történő személyi fejlesztés érdekében az ön adatait képzési szervezetek és cégek rendelkezésére bocsátjuk, amelyek a mi megbízásunkból foglalkoznak az ön fejlődésével és képzésével.

További információk az Effect-re vonatkozóan

Az Effect elnevezésű egységen belül a munkabér adminisztrációt, a munkaszerződések kezelése, valamint a hivatalos munkáltatói jogokat egy bérszámfejtő cégnek adtuk ki. Az Effect egység megbízóinál az ön adatait a munkabér megfelelő folyósítása és rendelkezésre bocsátása érdekében a bérszámfejtő szervezet számára továbbítjuk. Erről előtte értesítjük önt.

Végezetül előfordulhat, hogy ritka esetben kell kiadnunk az ön adatait. Ilyen eset, amikor bírósági végzés alapján kell eljárnunk, vagy egyéb kényszerítő jogszabály előírásainak kell megfelelnünk. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy időben tájékoztathassuk önt, kivéve abban az esetben, ha ezt törvényes okokból nem tudjuk megtenni.

Mennyi ideig tároljuk adatait

Az ön adatait mindaddig megőrizzük, amíg ön igénybe kívánja venni szolgáltatásainkat. A jogszabályokból fakadóan adatmegőrzési kötelezettségeink állnak fent. Egyebek között ilyen a bizonyítás terhe és/vagy az esetlegesen a jelenre és a múltra vonatkozó követelés.

Ahol nincs meghatározott, jogszabályból fakadó ok, ott kifejezett, önkéntes beleegyezést kérünk öntől. A beleegyezést ön természetesen visszavonhatja abban a pillanatban, amint már nem kívánja igénybe venni szolgáltatásunkat. Az “Elérhetőségi információk” segítségével további információkat szerezhet, illetve itt vonhatja vissza beleegyezését is.

Biztonság és bizalom

Az ön adatait kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokra használjuk fel. Szervezeti és technikai szinten egyaránt foganatosított biztonsági óvintézkedéseket dolgoztunk ki annak érdekében, hogy megelőzzük az ön személyes adatainak megsemmisítését, elvesztését, hamisítását, módosítását illetve harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférését. Az Covebo semmilyen esetben sem vonható felelősségre a személyes adatok harmadik fél általi feldolgozásáért. Amennyiben mi továbbítjuk az ön adatait harmadik félnek, akkor gondoskodunk arról, hogy őt is ugyanazon előírások kötelezzék.

Az ön jogai

A személyes adatok feldolgozása mellett önnek (magán-)személyként több joga is van.

Hozzáférési és helyesbítési jog

Ön az adataihoz bármikor hozzáférhet és szükség esetén helyesbítheti őket. A főbb adatokhoz a portálon keresztül is hozzáférhet, és ott módosíthatja őket.

Javítás, eltávolítás és korlátozás

Ön teljesen szabadon megoszthat bármit, amit csak szeretne. Ezen kívül jogában áll egyes információkat visszatartani, illetve arra kérhet minket, hogy javítsuk ki, egészítsük ki vagy távolítsuk el az ön adatait. Ha adatokat kíván eltávolíttatni, akkor az hatással lehet az általunk önnek nyújtott szolgáltatásokra. Ennek eredményeként egyes szolgáltatások megszűnhetnek. Az eltávolítási kérelem ezen kívül csak akkor vehető figyelembe, ha nem áll fent jogi kötelezettségünk az adatok megőrzésére vonatkozóan. Az ön adatainak munkavállalóink és harmadik felek általi elérését azonban korlátozhatjuk.

Kifogáshoz való jog

Ön bármikor arra kérhet minket, hogy komoly vagy törvényes okból mellőzzük adatai kezelését. Mi attól függően, hogy van-e jogalap az adatkezelésre, mérlegeljük az ön kifogását, és amint lehetséges, teljesítjük kérését. Ha a direkt marketing célú adatkezelés ellen kíván kifogást emelni, akkor ezt nem szükséges indokolnia, hanem bármikor megteheti.

Adatátviteli jog

Önnek jogában áll lekérni az ön általunk feldolgozott adatait szerkesztett, naprakész és géppel olvasható formátumban és/vagy azt ezután egy másik felelős személyre átruházni.

Jóváhagyás visszavonására vonatkozó jog

Az ön előzetesen adott beleegyezését, amely alapján az adatkezelés történt, ön bármikor visszavonhatja. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes esetekben ez befolyásolja az általunk az ön számára nyújtott szolgáltatásokat.

Elérhetőség

Az adatvédelmi nyilatkozatra vonatkozó kérdéseivel, megjegyzéseivel és/vagy panaszaival, illetve egy vagy több jogának felhasználásával kapcsolatban bármikor forduljon hozzánk bizalommal. Természetesen a vállalaton belül a kapcsolattartó személlyel léphet kapcsolatba. Ezenkívül e-mailt is írhat nekünk: mailprivacy@accentcovebo.nl, vagy postai úton: Ambachtsstraat 13, 3861RH te Nijkerk, a „Privacy Statement” feltüntetésével.

Az Covebo csoport

A csoport több egységből áll, Hollandiában és külföldön egyaránt.

Holding

 • Covebo Group B.V.
 • Covebo Uitzendgroep B.V.

Holland munkaerő-kölcsönző vállalatok

 • Covebo Productie en Logistiek B.V.
 • Covebo Techniek B.V.
 • Covebo Bouw B.V.
 • Effect Uitzendbureau B.V.

Munkaerő-toborzás

 • FYGI B.V.

Munkaközvetítő ügynökségek

 • Covebo Work Office Sp. Z o.o. (PL)
 • Covebo Poland Z o.o. (PL)
 • Covebo Jobs Sp. Z o.o. (PL)
 • PRAN Sp. Z o.o. (PL)
 • PRAN B.V. (NL)

Létesítményi ügyek (pl. szállás)

 • EU Facility Services B.V.